توضیحات محصول

مناسب برای دستگاه های HP 2035-2055-80-PRO 400
ادامه مطلب

مشخصات فنی