توضیحات محصول

مناسب برای دستگاه های HP 1008-1136-1132 1007-1005-83-1006-1102 CANON 725-728-712
ادامه مطلب

مشخصات فنی