توضیحات محصول

مناسب دستگاه های شارپ 161-202-163-5015-5020 316-5320-5516-5520 205-207-2120 X 200-X 230-1118-M 160-5620-X 180
ادامه مطلب

مشخصات فنی