توضیحات محصول

مناسب برای دستگاه های HP مدل 1215-2025-1515-1312-131 P R O 200 CANON 8030-731-716-5050 113-251-305-476 8280-8030
ادامه مطلب

مشخصات فنی